Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

saatio-60v-1

12.5.2022

Säätiö jakoi apurahoja – Itämeren lajiston ja elinympäristöjen sekä metsien suojeluun liittyvät tutkimukset ja hankkeet korostuivat juhlavuoden tukikohteina

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 25 hankkeelle yhteensä 84 300 euroa. Vuonna 2022 jaettu summa on runsaan neljänneksen (28%) suurempi kuin edellisenä vuonna.

Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Metsien suojeluun liittyvät tutkimukset ja hankkeet nousivat tärkeäksi tukikohteeksi, tosin enemmistö tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun.

Itämerirahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapurahana FM Jonna Kukkoselle väitöstutkimukseen, jolla selvitetään erittäin uhanalaisen isoapolloperhosen elinympäristöjen ennallistamista Turunmaan saaristossa. Lisäksi myönnettiin neljä muuta Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapurahaa.  

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin yksi puolivuotoinen työskentelyapuraha DVM Sajjad Vakili Shahrbabakille väitöstutkimukseen, jolla selvitetään hormonihäiritsijöiden ja ympäristömuutoksen vaikutuksia telkän haudontakäyttäytymiseen, sekä viisi muuta apurahaa. 

Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin neljä apurahaa metsien suojeluun Tapio Lindholmin muistoapurahoina sekä kuusi apurahaa Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahoina.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 29 000 euroa kuudelle hankkeelle, Itämeri-rahastosta   27 200 euroa seitsemälle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 20 100 euroa kymmenelle hankkeelle ja käyttövaroista 8 000 euroa kahdelle hankkeelle.

Vuoden 2022 apurahat

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Jonna Kukkonen, Turku,  väitöstutkimukseen “Erittäin uhanalaisen isoapolloperhosen elinympäristöjen ennallistaminen Turunmaan saaristossa”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

DVM Sajjad Vakili Shahrbabaki, Turku, väitöstutkimukseen “Hormonihäiritsijöiden ja ympäristömuutoksen vaikutukset telkän haudontakäyttäytymiseen”, 12 500 euroa

Muut apurahat:

FT Maija Hakanen ja Keskuspuistotyöryhmä, Helsinki, Helsingin Keskuspuiston suojelua edistävän uuden lajitiedon tuottamiseen ja olemassa olevan harrastajatiedon keräämiseen, 3000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha)

Maisema-arkkitehti Hanna Hannula, Helsinki, ja maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist, Helsinki, Yhden pallon visiot -näyttelyn ja tapahtumasarjan tuottamiseen, 4000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Helsinki, Ympäristötietoisuuden lisääminen perusopetuksessa – linnut ympäristömuutosten viestintuojina -hankkeeseen, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Petteri Horppila, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen “Haavankäävän määrän vaikutus tikkojen pesäpuunvalintaan talous- ja luonnonmetsissä”, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha

FL Sulo Häkkinen ja työryhmä, Hämeenlinna, Sääksi -tietokirjaan, 2500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Hortonomi Kari Järventausta, Valkeakoski, Lohjanjärven ja muun Uudenmaan kynäjalavaesiintymien inventointiraportin tuottamiseen, 1100 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)   

LuK Essi Järvinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen “Metsäsertifikaattien tehokkuus monimuotoisuuden suojelussa”, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha)

Valokuvaaja, dokumenttiohjaaja Jaakko Kilpiäinen, Porvoo ja FT Ville Vuorio, Joensuu, erittäin uhanalaisesta rupiliskosta kertovaan luontokirjaan, 1500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, Kirkkonummi, Porkkalan lintuviikkoon ja viidesluokkalaisten linturetkiin, 1200 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

VTM Leena Koivula, Helsinki, Luonto ja tunteet -tietokirjaan ja koulutusmateriaaliin, 1500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

YM, toimittaja Marjukka Kulmanen, Espoo ja FM Heikki Laurila, Helsinki, Teuvo Suominen – jäljenjättäjä -valokuvanäyttelyyn, 5000 euroa 

Toimittaja ja tietokirjailija Markku Lappalainen, Helsinki, suomalaisen lepakkotieteen ja lepakkoharrastuksen historiaa käsittelevään tietokirjaan, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Anne Lehtinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen “Ohitusuomien vaikutus jokieliöstön monimuotoisuuteen”, 1000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Aliisa Madi, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen “Helotiales-kotelosienten esiintyminen ja monimuotoisuus vanhojen luonnontilaisten metsien järeillä lahopuilla”, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha)

Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, Paimio, Paimionjokilaakson Askalankosken perinnemaiseman hoitotalkoisiin, 2000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Medianomi (AMK) Johanna Pekkala, Espoo, Iida ja Saimi Itämerellä -lasten kuvakirjaan, 3000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

B.Sc. Essi Pykäläinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen “Luontoarvojen valinnan vaikutus ekologisen kompensaation laskentaan”, 1000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, OsuuskuntaTradekan nimikkoapuraha)

Rajat Lapin Kaivoksille ry, Rovaniemi, tutkimukseen Keivitsan kaivoksen ympäristövaikutuksista, 4000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, luontokadosta kertovaan podcast-sarjaan vaalikeväänä, 3000 euroa 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki, SusiLIFE – SLLUP -hankkeen kouluvierailuihin ja yleisötilaisuuksiin Länsi-Uudellamaalla, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Tietokirjailija ja dokumentaristi Mia Takula, Ihminen hukassa -tietokirjaan ekokriisistä ja sen ratkaisuehdotuksista, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

FM Riikka Vainio ja työryhmä, Turku, tutkimukseen, jolla selvitetään ympäristömyrkkyjen esiintymistä ja alkuperää Suomen rannikolla pesivissä haahkapopulaatioissa, 5000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Espoo, Virho Helmi Länsi-Uudenmaan jokien kunnostushankkeeseen, 3500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha

Apurahojen jakotilaisuus

Säätiön 60-vuotisjuhlavuoden apurahojen julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 12.5. klo 13–18 Bottan Topelius-kabinetissa (Töölönkatu 3 A, 3. krs, 00100 Helsinki).  

Tilaisuudessa julkistetaan juhlavuoden apurahat ja kuullaan esitelmiä viime vuosina tukea saaneista tutkimuksista ja taiteellisista hankkeista. Aluksi tutkimusjohtaja, FT Minttu Jaakkola Maj ja Tor Nesslingin säätiöstä puhuu apurahasäätiöiden roolista luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisussa, minkä jälkeen FM Heini Hyvärinen esittelee väitöstutkimustaan, jolla hän selvittää jokien liettymistä raakun uhanalaisuuden syynä. FM Antti Miettisen esitelmän aiheena on villin Itämeren lohen suojelu ja palauttaminen genomisia menetelmiä hyödyntämällä. Kuvataiteilija Kaija Kiuru ja FT, dosentti Timo Helle esittelevät Viiankiaavan suojelua kaivostoiminnan paineessa ja tietokirjaansa Viiankiaapa ikuisesti. Seminaari päättyy kuvataiteilija Ritva Kovalaisen videoteokseen Virtaava metsä – flödande skog.     

Tilaisuus on samalla Säätiön 60-vuotisjuhla.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä ja tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) ja FI59 5541 2820 0302 79 (OP) .

Lisätietoja

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola(at)gmail.com, p. 050 566 0640

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön pääsihteeri, tarja.ketola(at)sll.fi, 040 527 5212, Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi