Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Kallioita Saaristomerellä. Kuvaaja Milla Aalto.

4.5.2020

Säätiö jakoi apurahoja – tutkimukset muuttuvan elinympäristön vaikutuksista Itämeren alueen lajistoon ja ympäristökasvatus korostuivat tukikohteina

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 27 hankkeelle yhteensä 72 000 euroa. Jaettu summa on noin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtaosa tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Tänä vuonna erityisesti uhanalaiset kalat ja linnut saivat tukea.

Itämerirahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana FM Ida Hermanssonille väitöstutkimukseen, jolla selvitetään haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutuksia muuttuvassa ympäristössä. Lisäksi myönnettiin kolme muuta Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahaa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 25 500 euroa 13 hankkeelle, Itämerirahastosta 36 500 euroa kahdeksalle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 1 500 euroa yhdelle hankkeelle ja käyttövaroista 8 500 euroa viidelle hankkeelle.

Lista tuetuista hankkeista

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

Itämerirahaston muut apurahat:

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat:

Luonnonsuojelurahaston apuraha:

Apurahat säätiön käyttövaroista:

Tue hyvää työtä!

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) ja FI59 5541 2820 0302 79 (OP) .

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa.

Säätiö jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Lisätietoja

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola(at)gmail.com, p. 050 566 0640

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, tarja.ketola(at)sll.fi,
040 527 5212

Säätiön verkkosivut: luonnonsuojelunsaatio.fi