Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi ennätyspotin luonnon- ja ympäristönsuojeluun

7.5.2015

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi ennätyspotin luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus on jakanut apurahoja 19 hankkeelle yhteensä 61 600 euroa. Apurahapotti on säätiön historian suurin, ja sen mahdollistivat edellisen vuoden lisääntyneet lahjoitukset.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin apurahoja seitsemälle hankkeelle yhteensä 31 700 euroa. Puolen vuoden työskentelyapuraha, 12 500 euroa, myönnettiin kahdelle nuorelle väitöstutkijalle. VTM Tuuli Parviainen tutkii keinoja ja päätöksentekoa, joiden avulla öljyonnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä Suomenlahdella ja FM Johanna Suutarinen salametsästyksen vaikutuksia suden ja karhun populaatioihin. Lisäksi rahastosta tuettiin viittä muuta tutkimushanketta.

Itämerirahastosta jaettiin 12 000 euroa viidelle hankkeelle. Suurin yksittäinen apuraha, 6 000 euroa, myönnettiin taimenpurojen kunnostamiseen Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Satakunnassa. Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimikkostipendin sai FM Birthe Weijola Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan metsien luontoarvojen kartoittamiseen ja suojeluesityksen tekemiseen.

Säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin tukea seitsemälle hankkeelle yhteensä 17 900 euroa. Tukea saivat esimerkiksi Lapin luonto- ja lintukohdeoppaan uudistaminen ja Keuruun varuskunta-alueen metsien liito-orava- ja linnustokartoitukset. Luonnonsuojelurahaston apurahan, 7 500 euroa, sai FM Juhana Kammonen, jonka väitöstutkimus selvittää saimaannorpan geeniperimää.

Apurahahakemuksia vastaanotettiin määräaikaan mennessä 95, ja niiden yhteissumma oli 384 160 euroa.

Katso lista vuoden 2015 apurahansaajista ja hankkeista

Vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

Lisätiedot:
– puheenjohtaja Timo Helle, 040 160 9906, tphelle@gmail.com
– asiamies Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi
– http//www.luonnonsuojelunsaatio.fi