Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Säätiöltä rahaa Itämeri-hankkeille ja uhanalaisten lajien tutkimukseen

20.4.2016

Säätiöltä rahaa Itämeri-hankkeille ja uhanalaisten lajien tutkimukseen

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja 18 hankkeelle yhteensä 58 950 eurolla. Apurahapotti on samaa tasoa kuin viime vuonna. Saajat ja hankkeet julkistettiin Helsingissä Tieteiden talolla 20.4.2016.

Onnittelut apurahansaajille! Kuvassa vasemmalta oikealle: Risto Sulkava (SLL), Andrea Weckman (Natur och Miljö), säätiön puheenjohtaja Timo Helle, Aura Tuominen, Sari Kanala, Helen Cooper, Matti Aalto, Annina Niskanen, Heli Jutila, Antti Takolander ja Aslak Eronen. Kuvasta puuttuvat Heini Hyvärinen, Milla Kokkonen, Vesa Luhta, Juha
Markkola, Jenna Purhonen, Jenni Toikkanen ja Oula Tolvanen.

Aikaisempia vuosia enemmän rahaa myönnettiin Itämereen liittyviin hankkeisiin, esimerkiksi luokanopettajille suunnatun kaksikielisen opetusmateriaalin tekoon, lapsille suunnatun osallistavan Itämeriprotesti-hankkeen toteutukseen sekä maailmanlaajuisesti uhanalaisen kiljuhanhen ekologiaa ja suojelua käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Lisäksi säätiö myönsi Rafael Kuusakosken muistorahaston puolivuotiset työskentelyapurahat FM Oula Tolvaselle erittäin uhanalaisen meritaimenen elinkierron mallintamisen väitöstyöhön sekä FM Jenna Purhoselle huonosti tunnettujen lahopuulla elävien sienten yhteisöekologiaa ja suojelua käsittelevään väitöstyöhön.

Tuuli ParviainenVTM Tuuli Parviainen esittelee väitöstutkimustaan “Ympäristöoikeudenmukaisuuden merkitys öljyonnettomuuksiin liittyvässä ennaltaehkäisevässä päätöksenteossa Suomenlahdella”. Parviainen sai Rafael Kuusakosken muistorahaston puolen vuoden työskentelyapurahan keväällä 2015.

Säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin tukea muun muassa FM, DI Matti Aallolle liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen inventointiin, FM, KTM Sari Kanalalle Saippa-saimaannorppa satutuokioiden pitämiseen päiväkodeissa ja ala-asteilla sekä LuK Miia Kokkoselle ja LuK Jenni Toikkaselle Keski-Suomen huonosti tunnettujen metsien luontokartoituksiin.

Juhana KammonenFM Juhana Kammonen esittelee väitöstutkimustaan, jossa selvitetään saimaannorpan geeniperimää. Kammonen sai Luonnonsuojelurahaston työskentelyapurahan keväällä 2015 väitöskirjansa loppuvaiheeseen. Väitöskirjan on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yhteensä Itämeri-rahastosta jaettiin 17 750 euroa kahdeksalle hankkeelle, joista Osuuskunta Tradekan nimikkostipendin saivat FT Heli Jutila, FM Antti Takolander ja LuK Aura Tuominen. Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin apurahoja viidelle hankkeelle yhteensä 30 200 euroa. Säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin tukea viidelle hankkeelle yhteensä 11 000 euroa.

> Lista kaikista vuoden 2016 apurahansaajista ja hankkeista

Vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

Lisätiedot

Timo Helle, säätiön puheenjohtaja, tphelle@gmail.com, p. 040 160 9906

Tarja Ketola, säätiön asiamies, tarja.ketola@sll.fi, p. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: luonnonsuojelunsaatio.fi