Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Vuoden 2024 apurahat ovat haettavina

i

Karhu, Samuli Haapasalo

Karhu, kuva Samuli Haapasalo.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 1.12.2023–31.1.2024. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti uhanalaisten lajien ja luontotyyppien sekä Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

(more…)