Merikotka, metsät, suot ja uhanalaiset lajit säätiön apurahakohteina 2013

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi apurahoja yhteensä 61.250 euroa 24 hankkeelle. Apurahojen määrä on säätiön 50-vuotisjuhlavuoden lahjoitusten ansioista lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Lue loppuun