Merikotka, metsät, suot ja uhanalaiset lajit säätiön apurahakohteina 2013

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi apurahoja yhteensä 61.250 euroa 24 hankkeelle. Apurahojen määrä on säätiön 50-vuotisjuhlavuoden lahjoitusten ansioista lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Lue loppuun

Jaossa kaksi työskentelyapurahaa

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat ovat haettavina 25.2.–28.3.2013 välisenä aikana. Keväällä 2013 jaetaan pienempien apurahojen (keskimäärin 1000–5000 euroa) lisäksi kaksi kuuden kuukauden (6 kk) työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (12 500 euroa). Varat työskentelyapurahoihin saatiin 50-vuotisjuhlavuoden lahjoituksina.

Lue loppuun