Säätiöltä rahaa Itämeri-hankkeille ja uhanalaisten lajien tutkimukseen

Apurahansaajat 2016

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja 18 hankkeelle yhteensä 58 950 eurolla. Apurahapotti on samaa tasoa kuin viime vuonna. Saajat ja hankkeet julkistettiin Helsingissä Tieteiden talolla 20.4.2016.

Lue loppuun

Mainokset

Vuoden 2015 apurahat haettavana

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan ovat haettavina 19.1.–20.3.2015 välisenä aikana.

Lue loppuun

Merikotka, metsät, suot ja uhanalaiset lajit säätiön apurahakohteina 2013

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi apurahoja yhteensä 61.250 euroa 24 hankkeelle. Apurahojen määrä on säätiön 50-vuotisjuhlavuoden lahjoitusten ansioista lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Lue loppuun

Jaossa kaksi työskentelyapurahaa

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat ovat haettavina 25.2.–28.3.2013 välisenä aikana. Keväällä 2013 jaetaan pienempien apurahojen (keskimäärin 1000–5000 euroa) lisäksi kaksi kuuden kuukauden (6 kk) työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (12 500 euroa). Varat työskentelyapurahoihin saatiin 50-vuotisjuhlavuoden lahjoituksina.

Lue loppuun