60-vuotisjuhlavuoden apurahat jaettavina


Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 24.1.–31.3.2022. Apurahoja myönnetään​ luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Lue loppuun