Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Vuoden 2023 apurahat ovat haettavina

i

Punarinta, Samuli Haapasalo

Punarinta, kuva Samuli Haapasalo

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 16.1.–31.3.2023. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti uhanalaisten lajien ja luontotyyppien sekä Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

(more…)