Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Vuoden 2018 apurahat haettavina

15.1.2018

Vuoden 2018 apurahat haettavina

IMGP2225 copy

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan ovat haettavina 15.1.–16.3.2018 välisenä aikana.

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Itämeri-rahastosta jaetaan yksi puolen vuoden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha) sekä pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Hakumenettely:

Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, johon tulee liittää tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista.

Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamiehelle, Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki, viimeistään perjantaina 16.3.2018 klo 16.15 (postileiman päiväys riittää). Hakemuksia ei voi lähettää faxilla tai sähköpostilla.

Lisätiedot:

Asiamies Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi
www.luonnonsuojelunsaatio.fi