Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

saatio-60v-1

24.1.2022

60-vuotisjuhlavuoden apurahat jaettavina


Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 24.1.–31.3.2022. Apurahoja myönnetään​ luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Itämeri-rahastosta jaetaan yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahat) ja pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan yksi puolen vuoden työskentelyapuraha ja pienempiä apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. 

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvään tutkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahat). Lisäksi jaetaan useampia apurahoja nuorelle tutkijalle soiden tai metsien suojelututkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (Tapio Lindholmin muistoapurahat). 

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Hakeminen: Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää mm. tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista.

> Linkki tarkempiin hakuohjeisiin ja lomakkeisiin

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään torstaina 31.3.2022. 

Lisätiedot: pääsihteeri Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi ja luonnonsuojelunsaatio.fi