Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Janette Backmanin valokuvanäyttely kuvaa maisemaa, joka on vaarassa kadota

Valokuvanäyttely

2020

Tait. yo Janette Backman

1 500€

Näyttelyn tavoitteena on tuoda esille Kemijoen viimeisen valjastamattoman osuuden merkitys niin luonnon monimuotoisuuden kuin sosiaalistenkin arvojen kautta. Jokivarrella on vaikutusta paitsi paikallisiin elinkeinoihin, se on myös ihmisten koti ja tärkeä vapaa-ajanviettopaikka.

Kuva: Tikkasenkari on kuuluisa virtapaikka ja se on erityisesti perhokalastajien suosiossa. Saaliiksi saadaan muun muassa harjusta. 

Näyttely antaa äänen paikallisille ihmisille

Janette Backman on rovaniemeläinen taiteilija ja valokuvaaja, jota kiinnostavat yhteiskunnalliset ilmiöt. Siksi valokuvanäyttelyn teemaksi valikoitui paljon puhuttanut Sierilän voimalaitoshanke.

”Tutustuin viime kesän aikana voimalaitoshankkeen uhkaamaan jokiosuuteen aina Sierilästä Vanttauskoskelle asti, ja vaikutuin jokiuoman ja jokivarren kauneudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Samalla tutustuin myös paikallisiin jokivarren asukkaisiin ja mökkiläisiin. Heidän tarinansa ja huolensa voimalaitoksen rakentamisesta koskettivat minua syvästi.”

Kuva: Hietikot ovat tärkeitä virkistäytymis- ja uimapaikkoja alueen ihmisille ja myös porot viihtyvät tuulisilla ja avarilla rannoilla pahimpaan räkkäaikaan. 

Kaikki näyttelyn materiaalit on kuvattu kesän 2019 aikana. Varsinaisten valokuvavedosten ohella näyttelyssä nähdään diaesitys ja tilataideteos.

”Kuvat ja haastattelut ovat paikallisista ihmisistä lähtöisin, sillä he osoittivat minulle tärkeiksi kokemiaan paikkoja ja asioita jokeen ja jokivarteen liittyen.”

Jokivarsi uhkaa muuttua pysyvästi

Kemijoki on maamme pisin joki, joka on menneinä vuosikymmeninä valjastettu laajalti sähköntuotantoon. Kemijoki Oy suunnittelee voimalaitoksen rakentamista Rovaniemelle, Oikaraisen Sieriniemeen. Uusi patoallas uhkaa Kemijoen viimeistä sähköntuotantoon valjastamatonta jokiosuutta.

Sierilän voimalaitoshankkeen vaikutusalue ulottuu yli kolmenkymmenen kilometrin matkalle Kemijoen vartta. Vesi nousisi heti padon yläpuolella kahdeksan metriä ja ylävirrassa jokea Vanttauksen voimalaitokseen rajoittuen kahdella metrillä. Hanke vaikuttaisi myös padon alapuoliseen jokiosuuteen.

Kuva: Sierilän voimalaitos kartalla.

Tuleva patoallas hukuttaisi laajalti maa-alueita ja jokiosuuden ominaispiirteet, kuten koskipaikat ja hietikot katoaisivat. Jokivarren maisemat muuttuisivat pysyvästi ja veden alle uhkaa jäädä myös paljon rakennuskantaa.

Toteutuessaan Sierilän voimalaitoshanke koskettaisi paitsi alueen luontoa, myös asukkaita, vapaa-ajan asujia ja joen virkistyskäyttäjiä. Lisäksi hanke vaikuttaisi paikallisiin elinkeinoihin kuten kalastusmatkailuun, majoituspalveluihin sekä poro- ja maatalouden harjoittamiseen.

Janette Backmanin valokuvanäyttely ”Hukkuva maa, katoava maisema” tiedekeskus ja museo Arktikumissa Rovaniemellä 17.1.-26.4.2020. Kuvat: Janette Backman.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Rafael Kuusakosken muistorahasto on tukenut valokuvanäyttelyä apurahalla. > Tee lahjoitus Säätiölle