Donera
Donera
In English På svenska

Företagsdonation

i

Företagsdonation

Det är lätt att donera på nätet

Din gåva innebär att du stöder skyddandet av den unika finska naturen för kommande generationer. Vi styr oavkortat alla donationer till aktuella projekt som främjar naturskydd mest effektivt. Via oss stöder du forskning, utbildning och praktiskt naturskyddsarbete.

Östersjön

Östersjöns avrinningsområde är fyra gånger större än själva havsområdet. Här finns det alltså mycket att forska i. Ge din gåva till förmån för ett friskt Östersjön och stöd medborgarorganisationernas östersjöarbete genom att donera till Östersjöfonden.

Utrotningshotade arter

Var nionde art i Finland riskerar att försvinna. Hjälp till att skydda utrotningshotade arter och ekosystem i vår natur genom Naturskyddsfonden.

Östersjöns fågelfauna och skärgård

Många speciella djur och växter har Östersjön som sitt hem. Du kan delta i skyddandet av ett unikt havsområde genom Rafael Kuusakoskis minnesfond.

Allmänt naturskydd

Stöd det allmänna natur- och miljöskyddet genom att donera till Stiftelsens allmänna medel. Våra experter väljer årligen ut de ändamål där stödets inverkan är störst.

Många goda skäl att donera

Välj ett tillförlitligt donationsobjekt

Stiftelsen har ända sedan år 1962 stött betydande naturforskning och verksamheten har vuxit i jämn takt längsmed åren.

Kom ihåg beskattningsavdraget

Företag och samfund kan dra av donationer till Stiftelsen på 850-50 000 euro i beskattningen. (Skattemyndighetens beslut PO157840180, beviljat 3.1.2022, ikraft 1.1.2022–31.12.2026.)

Agera ansvarsfullt

Profilera dig som en understödare av naturvärden och hållbar utveckling. Vi informerar om donatorerna på våra webbsidor. Genom att donera regelbundet kan du bli företagsfadder.

Namnge ett stipendium eller en fond

Du kan donera ett stipendium eller grunda en fond som bär ditt namn till exempel för skyddande av någon utrotningshotad art, skogar, träsk eller Östersjön.

Ett tips om en immateriell gåva:

styr dina bemärkelsedags- eller julgåvor till Stiftelse. Kom ihåg att skriva ut det vackra kortet!

Donationskonton:

Nordea
FI18 1555 3000 1188 45
(NDEAFIHH)

Osuuspankki
FI59 5541 2820 0302 79
(OKOYFIHH)

Ytteligare information kan du ställä till:

Tarja Ketola, generalsekreterare

Telefonnummer: 040 527 5212

E-post:tarja.ketola@sll.fi

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsen RA/2022/944, beviljat 15.8.2022, i kraft tillsvidare i hela Finland
förutom Åland. Medlen delas årligen ut stipendier för forskningsarbete som främjar natur- och
miljöskydd, samt till naturnära konstnärlig och litterär verksamhet, utbildningsarbete och
medborgarinstitutionernas projekter och verksamhet.