Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Vuoden 2015 apurahat haettavana

19.1.2015

Vuoden 2015 apurahat haettavana

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan ovat haettavina 19.1.–20.3.2015 välisenä aikana.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Lisäksi rahastosta jaetaan kaksi tai kolme puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön. Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön. Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja saimaannorpan ja liito-oravan suojelua tukeviin tutkimuksiin ja hankkeisiin. Lisäksi Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistäviin tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin hankkeisiin. Hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle, Itälahdenkatu 22 b, 00210 Helsinki, viimeistään perjantaina 20.3.2015 klo 16.00. Postileiman päiväys riittää. Lisätietoja •    Tarja Ketola, asiamies, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi •     Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet