Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Merkittävä lahjoitus Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Rafael Kuusakosken muistorahastolle

27.10.2014

Merkittävä lahjoitus Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Rafael Kuusakosken muistorahastolle

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Rafael Kuusakosken muistorahasto on saanut yksityishenkilön tekemän merkittävän lahjoituksen (100.000 euroa). Lahjoituksella halutaan korostaa luonnonsuojelun tärkeyttä ja kunnioitetaan Kuusakoski-perheyhtiön satavuotista taivalta kierrätyksen alalla.

– Lahjoitus on tarkoitettu apurahoihin, joita myönnetään vuosittain Rafael Kuusakosken rahastosta erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin, säätiön asiamies Tarja Ketola kertoo.

Rahasto on perustettu syyskuussa 2000 yksityisellä lahjoituksella. Rahastosta on vuosina 2001–2014 tuettu monia merkittäviä tutkimushankkeita. Hankkeet ovat käsitelleet muun muassa itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutoksia, Saaristomeren linnuston kannanmuutoksia ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä, rehevöitymisen vaikutuksia Saaristomeren planktonyhteisöön, Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä merikotkan saalistusekologiaa.

– Rahastosta on tuettu myös suojeluhankkeita, kuten Aspskärin linnustonsuojelualueen perustamista ja taiteellista toimintaa, kuten valokuvanäyttelyitä ja dokumenttifilmien tuottamista, Ketola sanoo.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä jakamalla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Säätiö on perustettu vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (Suomen luonnonsuojeluliiton edeltäjä) jäseniltä saaduilla lahjoitusvaroilla. Säätiön pääomaa sekä jaettuja apurahoja on kasvatettu yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Nyt 100-vuotisjuhliaan viettävä Kuusakoski Oy on yksi säätiön seitsemästä yrityskummista.

Lisätiedot: asiamies Tarja Ketola, 040 527 5212, www.luonnonsuojelunsaatio.fi