Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Vuoden 2020 apurahat haettavina

3.2.2020

Vuoden 2020 apurahat haettavina

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 3.2.–31.3.2020. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Painotus on Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojelua edistävissä tutkimuksissa ja hankkeissa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Itämerirahastosta jaetaan yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha) ja pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja Suomelle omaleimaisten lajien ja ekosysteemien suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen.

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Hakeminen:

Apurahojen haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää muun muassa tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista.

> Linkki tarkempiin hakuohjeisiin ja lomakkeeseen

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 31.3.2020.

Lisätiedot:

Asiamies Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.f

luonnonsuojelunsaatio.fi