Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Punarinta, Samuli Haapasalo

16.1.2023

Vuoden 2023 apurahat ovat haettavina

Punarinta, kuva Samuli Haapasalo

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 16.1.–31.3.2023. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti uhanalaisten lajien ja luontotyyppien sekä Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Jaossa on 2–4 puolen vuoden työskentelyapurahaa ja pienempiä apurahoja yhteensä noin 80 000 euroa. Puolivuotiseen työskentelyapurahaan on tulossa 5,6 prosentin indeksikorotus ja se nousee 13 200 euroon.

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja uhanalaisen lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvään tutkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (mm. Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahat).

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön sekä pienempiä apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Lisäksi jaetaan useita apurahoja soiden tai metsien suojelututkimukseen tai suojelua edistäviin hankkeisiin (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapurahat).

Itämeri-rahastosta jaetaan yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj Abp nimikkoapurahat) sekä pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lisäksi jaetaan yksi tai kaksi apurahaa soiden tai metsien suojelututkimukseen tai suojelua edistäviin hankkeisiin (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapurahat).

Hakeminen: Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää mm. tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista.

> linkki tarkempiin hakuohjeisiin ja lomakkeisiin

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 31.3.2023.

Lisätiedot:

pääsihteeri Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi

www.luonnonsuojelunsaatio.fi