Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

kivisuo-7.-kuvaaja-tarja-ketola.

4.5.2023

Säätiö jakoi apurahoja – pinnalla metsien, soiden, virtavesien ja Itämeren suojelun tutkimushankkeet, ympäristökasvatus ja viestintähankkeet

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi vuonna 2023 apurahoja 32 hankkeelle yhteensä 81 300 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 34 400 euroa 17 hankkeelle, Itämeri-rahastosta 35 400 euroa kahdeksalle hankkeelle ja Luonnonsuojelurahastosta 11 500 euroa seitsemälle hankkeelle.

Itämeri-rahastosta myönnettiin Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapurahoina kaksi puolivuotista työskentelyapurahaa ja yksi pienempi apuraha väitöstutkimuksiin, joiden aiheina ovat kosteikot, lähteet ja jokihelmisimpukka.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin yksi puolivuotinen työskentelyapuraha sekä 16 muuta apurahaa. Näistä kahdeksan oli emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapurahoja, jotka kaikki liittyivät metsien tai soiden suojelun edistämiseen. 

Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin seitsemän apurahaa, joista neljä oli Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahoja.

Vuoden 2023 apurahat

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

MSc Prakhar Rawal, Turku, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään ennallistettavien kosteikkojen rakennepiirteitä taantuvien kosteikkolintujen kannalta”, 13 200 euroa (Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

FM Iina Eskelinen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Lähteisiin kohdistuvan maankäytön vaikutus lähdelajistoon ja erilaisten suojelukeinojen merkitys lähdelajiston suojelussa”, 13200 euroa (Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Sabrina Nykänen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) palautumiskyky ja rooli virtavesiekosysteemissä”, 13 200 euroa

Muut apurahat:

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry, Hämeenlinna, lapsille ja perheille suunnattujen luontoleirien järjestämiseen, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Opiskelija Emma Grönfors, Lieto, Piilosilla -taidenäyttelyn ja taidepajan järjestämiseen Nuori kulttuuri Festivaalilla 27.5.2023 Kuopiossa, 1500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Luontokuvaaja, kirjailija Hans Hästbacka, Haapajärvi, metsäpeurasta kertovaan valokuvanäyttelyyn, 1000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

FM Heini Hyvärinen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Uhanalaisen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) poikasten sietorajat ympäristökuormitukselle”, 2000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

KK Elina Ilves, Jyväskylä, Soivat metsäretket lapsiperheille ja aikuisille -hankkeeseen, 1000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Insinööri (AMK) Aapo Jantunen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Ennallistettujen soiden kasviyhteisöjen kehittymisen mallintaminen vedenpinnan korkeuden avulla”, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

LuK Laura Kares, Oulu, uhanalaisen huuhkajan menestymistä selvittävään pro gradu -tutkimukseen, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Alina Kiiskinen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Kelopuiden epifyyttijäkälät”, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Kulttuuritoimittaja, muusikko Suonna Kononen, Joensuu, luontokirjailija Reino Rinteen 110-vuotisjuhlalevyn tuottamiseen, 1500 euroa (Itämeri-rahastosta)

KTM Mikko Kärkkäinen, Jyväskylä, Luontovahti.fi-palvelun kehittämiseen, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Nelli Leskisenoja, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Lähiympäristön metsätaloustoimien vaikutukset lähteiden kasviyhteisöön”, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Luontoliitto ry, Helsinki, EU:n ennallistamisasetukseen liittyvien keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Luontoliitto ry, Helsinki, kansainvälisen ympäristötoimintaleirin taidetyöpajojen järjestämiseen ja Luontoliiton 80-vuotisjuhlien kulttuuriohjelmaan, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

Luontoselvitysten tekijät ry, Helsinki, Lahopuulla monimuotoisuutta kaupunkiluontoon -seminaarin järjestämiseen Tampereella, 700 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Aino Niemi, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Kuntien toimet luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja edistämisessä”, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Nomad Vocals ry, Kuopio, Luontomme -hyväntekeväisyyskonserttisarjaan, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

MMM, toimittaja Lotta Närhi, ja FM Aino Huotari, Helsinki, dokumentaariseen projektiin ”Kuinka nähdä metsä puilta – vaihtoehtoisia tarinoita metsien käytöstä ja omistamisesta”, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

LuK Ella Oksa, Nokia, pro gradu -tutkimukseen ”METSO-ohjelman vaikuttavuuden arviointi jäkäläkartoituksia hyödyntäen”, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

LuK Laura Ollikainen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään yksilön kulutusvalintojen luontojalanjälkeä, 1000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Elokuvatuottaja Merja Ritola ja käsikirjoittaja, ohjaaja Jani Ahlstedt, Vihti, dokumenttielokuvaan ”Punarinta, joka ei palannut”, 2500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LL, VN Ilkka Sahi, Ruovesi, Ruoveden linnusto ja luonto -kirjan uusintapainoksen kuluihin, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Veera Silenius, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Suomen lahopuulajiston seurannan maisematason optimointi”, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Joensuu, Pohjois-Karjalan uhattujen soiden inventointiin, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta, emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, metsäteemaisen videomateriaalin tuottamiseen, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Suomen luonto -lehden mobiilisovelluksen suunnitteluun ja tekniseen kehitystyöhön, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

Suomen luonnnonsuojeluliitto ry, Helsinki, yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän järjestämiseen, 1000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry, soututapahtuman järjestämiseen Rovaniemellä kesällä 2023, 2000 euroa (Itämeri-rahastosta)

FM, ELK Emilie Suominen, Espoo, lisensiaatintutkimukseen “Lyijykontaminaation vaikutukset haahkan poikastuotantoon Saaristomeren pesimäalueella”, 1500 euroa (Itämeri-rahastosta)

Ålands fågelskyddsförening rf, Åland, Lågskärin lintuaseman pitkäaikaisaineiston digitointiin, 1000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea Lahjoita-sivuilla tai lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) ja FI59 5541 2820 0302 79 (OP).

Lisätietoja

Heikki Simola, säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola@gmail.com, puh. 050 566 0640

Tarja Ketola, säätiön pääsihteeri, tarja.ketola@sll.fi, puh, 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi