Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Karhu, Samuli Haapasalo

1.12.2023

Vuoden 2024 apurahat ovat haettavina

Karhu, kuva Samuli Haapasalo.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 1.12.2023–31.1.2024. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti uhanalaisten lajien ja luontotyyppien sekä Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Jaossa on 4–6 puolen vuoden työskentelyapurahaa (13 200 euroa) ja pienempiä kuluapurahoja (1000–5000 euroa).

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja uhanalaisen lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvään tutkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (mm. Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahat).

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan 2–4 puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön sekä pienempiä apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Itämeri-rahastosta jaetaan yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön sekä pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lisäksi jaetaan apurahoja soiden tai metsien suojelututkimukseen tai suojelua edistäviin hankkeisiin (professori Rauno Ruuhijärven muistoapurahat).

Hakeminen: Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää mm. tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista.

> linkki tarkempiin hakuohjeisiin ja lomakkeisiin

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 31.1.2024 klo 24.00.

Lisätiedot:

pääsihteeri Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi

www.luonnonsuojelunsaatio.fi