Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Joulu 2023

7.11.2023

Auta luontoa: lahjoita Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle!

Säätiön joulukeräyksen varoilla tuemme hankkeita, joiden avulla uhanalaisten lajien ja
elinympäristöjen suojelua voidaan tehostaa, luonnolle aiheutettuja haittoja vähentää ja
ilmastonmuutosta hillitä. Tässä työssä tarvitaan tutkimusta, arvokkaiden luontoalueiden
lajistoinventointeja, viestintää ja koulutusta.

Luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat äärimmäisen ajankohtaisia

Luonnon monimuotoisuus heikkenee edelleen – Suomessa joka yhdeksäs laji ja joka toinen
luontotyyppi ovat uhanalaisia. Monet aiemmin yleiset lajit kuten hömötiainen ja töyhtötiainen ovat
nopeasti harvinaistuneet ja nyt uhanalaisten listalla.

Ilmaston lämpeneminen muuttaa lajien elinympäristöjä ja kiihdyttää sukupuuttoja edelleen. Kaikki
hankkeet ja toimet ilmaston hyväksi auttavat myös lajeja ja niiden elinympäristöjä sopeutumaan ja elpymään.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö toimii vuosikymmenten kokemuksella. Jaamme apurahoja kolmen rahaston kautta ja yleisistä luonnon- ja ympäristönsuojelun varoista. Varat saamme lahjoituksina
yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä sekä sijoitustuottoina. Lahjoitusvaroista noin 90% käytetään
apurahoihin ja noin 10% hallinnolliseen työhön.

Säätiön toiminta on vuosien varrella laajentunut ja jaettavien apurahojen määrä yli
kaksinkertaistunut. Yli kuusikymmenvuotisen historiamme aikana olemme tukeneet suomalaista
luonnonsuojelua jo yli miljoonalla eurolla. Tule sinäkin mukaan!

Voit lahjoittaa joko yleiseen luonnonsuojeluun tai jollekin säätiön kolmesta erityisrahastosta. Lahjoittaminen onnistuu helposti verkkosivuillamme.

Hyvää joulunaikaa toivottaen ja tuestasi lämpimästi kiittäen,

Tarja Ketola
Säätiön pääsihteeri
www.luonnonsuojelunsaatio.fi

PS. Tulosta lahjan vastaanottajalle kaunis luontoaiheinen kortti verkkosivuiltamme.

Kuva maakotkasta: Samuli Haapasalo

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2022/944, keräysaika 15.8.2022 alkaen, lupa voimassa toistaiseksi, keräysalueena koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.