Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

joulukampanja-kuva-2020

20.11.2020

Hei luonnonystävä, joulu lähestyy!

Muista läheistä aineettomalla joululahjalla tai ohjaa työpaikan joulumuistamiset hyvään tarkoitukseen. Lahjoittamalla tuet suomalaisen luonnon säilymistä monimuotoisena myös tuleville sukupolville.

Tässä muutamia viime vuosien hankkeita, joista olemme erittäin ylpeitä:

Vuonna 2019 käynnistyi Säätiön puolivuotisella työskentelyapurahalla FM Antti Miettisen tutkimus villin Itämeren lohen suojelusta ja palauttamisesta genomisia menetelmiä hyödyntämällä.

Tänä vuonna FM Ida Hermansson alkoi tutkia työskentelyapurahamme avulla haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutuksia muuttuvassa ympäristössä.

Säätiön apurahalla on tutkittu myös esimerkiksi lääkeaineiden mahdollisia vaikutuksia rannikkokalojen lisääntymiseen sekä mikromuovien käyttäytymistä järvisedimentissä.   

Lisäksi tuemme vuosittain muun muassa uhanalaisten elinympäristöjen lajistoselvityksiä, ennallistamista, ympäristökasvatusta, kirjallisuutta ja taidetta.

Tämä kaikki on suurelta osin lahjoittajiemme ansiota!

Jaettujen apurahojen kokonaissumma on kasvanut merkittävästi vuosina 2014–2020: Vuonna 2014 jaettiin 44 450 euroa ja viime keväänä jo 72 000 euroa. Hakijamäärä on tuona aikana kaksinkertaistunut.

Säätiömme on luotettava tukikohde, joka toimii vuosikymmenten kokemuksella. Kaikki lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä apurahoihin.

Lahjoita:

Hyvää joulunaikaa toivottaen ja tuestasi lämpimästi kiittäen,

Tarja Ketola
Säätiön asiamies
www.luonnonsuojelunsaatio.fi

PS. Tulosta lahjan vastaanottajalle kaunis luontoaiheinen kortti nettisivuiltamme.

Rahankeräyslupa: RA/2017/777, voimassa 15.8.2017–14.8.2022 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta.