Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

pitkospuut-luontopolulla-inkoo.-kuvaaja-milla-aalto.

25.1.2021

Vuoden 2021 apurahat haettavina

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 25.1.–26.3.2021. Apurahoja myönnetään luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Painotus on Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojelua edistävissä tutkimuksissa ja hankkeissa.

Itämeri-rahastosta jaetaan yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahat) ja pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvään tutkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahat). 

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lisäksi jaetaan 2000 euron apuraha soidensuojelua edistävään tutkimukseen tai hankkeeseen (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven 90-vuotisjuhla-apuraha). 

Hakeminen: Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää mm. tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista.

> Linkki tarkempiin hakuohjeisiin ja lomakkeisiin

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 26.3.2021.

Lisätiedot:

Säätiön asiamies Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi

luonnonsuojelunsaatio.fi