Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Jaossa kaksi työskentelyapurahaa

25.2.2013

Jaossa kaksi työskentelyapurahaa

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat ovat haettavina 25.2.–28.3.2013 välisenä aikana. Keväällä 2013 jaetaan pienempien apurahojen (keskimäärin 1000–5000 euroa) lisäksi kaksi kuuden kuukauden (6 kk) työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (12 500 euroa). Varat työskentelyapurahoihin saatiin 50-vuotisjuhlavuoden lahjoituksina.

Kuuden kuukauden työskentelyapurahat jaetaan Rafael Kuusakosken muistorahastosta ja kohdistetaan rahaston sääntöjen mukaisesti luonnonsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, erityisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tutkimukseen.

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren väitöskirjan tekijän keskittyminen tutkimustyöhönsä puolen vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä, joka kattaa enintään 15% työajasta).

Apuraha on 2083 euroa kuukaudessa sisältäen noin 14%:n lakisääteisen eläkevakuutusmaksun ja työskentelypaikan mahdollisesti perimän yleiskustannusosuuden. Lisätietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melalta.

Hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, viimeistään torstaina 28.3.2013 klo 16.00. Postileiman päiväys riittää.

Lisätietoja