Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Vuoden 2013 apurahat haettavana

25.2.2013

Vuoden 2013 apurahat haettavana

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan ovat haettavina 25.2.– 28.3.2013 välisenä aikana.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Lisäksi jaetaan ensimmäistä kertaa kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön.

Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Saukkorahastosta jaetaan vähintään yksi apuraha saukon suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen. Säätiön käyttövaroista ja kaikista rahastoista jaetaan pienempiä apurahoja.

Hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, viimeistään torstaina 28.3.2013 klo 16.00. Postileiman päiväys riittää.

Lisätietoja