Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Merikotka, metsät, suot ja uhanalaiset lajit säätiön apurahakohteina 2013

29.4.2013

Merikotka, metsät, suot ja uhanalaiset lajit säätiön apurahakohteina 2013

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi apurahoja yhteensä 61.250 euroa 24 hankkeelle. Apurahojen määrä on säätiön 50-vuotisjuhlavuoden lahjoitusten ansioista lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Rafael Kuusakosken muistorahaston 12.500 euron työskentelyapurahan saivat FM Camilla Ekblad ja FM Riitta Ryömä. Camilla Ekbladin väitöstutkimus koskee merikotkan saalistusekologiaa ja Riitta Ryömän metsien ennallistamishakkuiden ja -kulotusten monimuotoisuusvaikutuksia. Lisäksi Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin kahdeksan pienempää apurahaa, yhteensä 14.650 euroa.

Itämeri-rahastosta jaettiin 13.250 euroa seitsemälle hankkeelle, joista kaksi Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimikkostipendeinä.

Säätiön Luonnonsuojelurahastosta jaettiin 3.000 euron apuraha saimaannorpan tutkimukseen ja käyttövaroista viisi apurahaa yhteissummaltaan 4.350 euroa. Saukkorahastosta jaettiin 1.000 euron apuraha mediayhtiö Susamuru Oy:n nimikkostipendinä.

Apurahahakemuksia vastaanotettiin 80, ja niiden yhteissumma oli 291.534 euroa.

Katso koko lista vuoden 2013 apurahansaajista ja hankkeista

Vuonna 1962 perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI32 1031 5001 6305 32.

Lisätiedot: