Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Vuoden 2014 apurahat haettavana

20.1.2014

Vuoden 2014 apurahat haettavana

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan ovat haettavina 20.1.–21.3.2014 välisenä aikana.


Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Lisäksi rahastosta jaetaan yksi puolen vuoden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön.

Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Saukkorahastosta (perustettu vuonna 2010 yhdessä Susamuru Oy:n kanssa) jaetaan vähintään yksi apuraha saukon suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen.

Hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, viimeistään perjantaina 21.3.2014 klo 16.00. Postileiman päiväys riittää.

Lisätietoja
•    Tarja Ketola, asiamies, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi
•     Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet