Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja luonnonsuojeluun

7.5.2014

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja luonnonsuojeluun

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus on jakanut apurahoja 19 hankkeelle yhteensä 44.450 euroa. Tuen pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin kahdeksan apurahaa, yhteensä 24.500 euroa. Suurimman yksittäisen apurahan, 6.250 euroa kumpikin, saivat FM Jussi Lampinen ja FM Camilla Ekblad. Lampinen tutkii kaupunkiniittyjä niittykasvillisuuden uusympäristönä ja niiden merkitystä luonnonsuojelussa, ja Ekblad merikotkan saalistusekologiaa. Lisäksi tukea saivat Porkkalan kansallispuisto -hanke, Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskykyä selvittävä tutkimus ja neljä muuta hanketta.
Itämeri-rahastosta jaettiin 13.000 euroa viidelle hankkeelle. Suurimman yksittäisen apurahan, 4.000 euroa, sai Luonto-Liitto Itämeri-aiheisen koulukiertueen järjestämiseen.

Saukkorahastosta myönnettiin Susamuru Oy:n nimikkostipendinä yksi 1.000 euron apuraha Länsi-Uudenmaan saukkokannan kartoitukseen ja kannan arviointiin.

Säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta apurahoja myönnettiin viidelle hankkeelle, yhteensä 5.950 euroa. Tukea saivat esimerkiksi erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan luhtaorvokin suojeluohjelman laatiminen sekä Nuuksion järviylängön suojelemattomien metsäalueiden liito-oravaselvitys.

Apurahahakemuksia vastaanotettiin 87, ja niiden yhteissumma oli 331.192 euroa.

Katso koko lista vuoden 2014 apurahansaajista ja hankkeista

Vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI32 1031 5001 6305 32.

Lisätiedot:
– puheenjohtaja Timo Helle, 040 160 9906, tphelle@gmail.com
– asiamies Tarja Ketola, 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi
– www.luonnonsuojelunsaatio.fi