Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

kotisalo.-kuvaaja-janneleppanen.-

22.4.2021

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö mukana Liperin Kotisalon metsän suojelussa

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö lahjoitti 10 000 euroa Luonnonperintösäätiölle Liperissä sijaitsevan vanhan metsän ostoon. Säätiö ohjasi tähän hankintaan kaikki vuonna 2017 Suomi 100 -juhlakeräyksellä saadut varat, noin 5000 euroa sekä muita maanhankintaan saatuja lahjoitusvaroja.

Myynnissä ja hakkuu-uhan alla ollut metsä saatiin viime hetkellä pelastettua. Luonnonperintösäätiön varoista katettiin puuston perushinta ja pikakeräyksellä saatiin lisävarat voittavaan tarjoukseen. Suomen Luonnonsuojelun Säätiön lisäksi Kotisalon suojeluun osallistui useita paikallisia luonnon ystäviä.

Alueesta on muodostettu Kotisalon metsä -niminen suojelualue ja se on pinta-alaltaan noin 12 hehtaaria.

”Uusi suojelualue sijaitsee Jaamankankaan harjumaastossa, ja siihen kuuluu hakkuilta säästyneen hongikon lisäksi kaunis metsälampi. Harjualueen luonto on rikasta ja vaihtelevaa, mutta ihmistoiminta, muun muassa liikenneväylät ja hiekkakuopat, ovat muokanneet maisemaa monin tavoin”, kuvaa säätiön puheenjohtaja Heikki Simola.

”Yhteistyössä Luonnonperintösäätiön ja paikallisten aktiivien kanssa saimme käytettyä Suomi 100 -juhlakeräyksen varat maisemallisesti erittäin arvokkaan ja hienon luontokohteen suojeluun.”

Kotisalon metsä sijaitsee noin kahdenkymmenen kilometrin päässä Joensuusta. Helpon saavutettavuutensa takia se on myös tärkeä virkistysalue.

Lisätietoja:

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiö, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 566 0640, heikki.l.k.simola@gmail.com

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, puh. 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi