Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

silta-luontopolulla-inkoo.-kuvaaja-milla-aalto.

29.4.2021

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön kevään 2021 apurahat

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja – tutkimushankkeiden ohella kirjat, lehdet ja muut viestinnälliset hankkeet korostuivat tukikohteina. Apurahoja myönnettiin 23 hankkeelle yhteensä 66 000 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin vuosina 2018–2020.

Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtaosa tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Tänä vuonna erityisesti linnut saivat tukea.

Itämerirahastosta jaettiin 34 250 euroa kahdeksalle hankkeelle, Rafael Kuusakosken muistorahastosta 21 500 euroa kuudelle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 5 000 euroa neljälle hankkeelle ja käyttövaroista 5 250 euroa viidelle hankkeelle.

Kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahoina ja neljä apurahaa Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahoina.

> Lista tuetuista hankkeista

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) tai FI59 5541 2820 0302 79 (OP) .

Lisätietoja:

Heikki Simola, Säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola@gmail.com, puh. 050 566 0640

Tarja Ketola, Säätiön asiamies, tarja.ketola@sll.fi, puh. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: luonnonsuojelunsaatio.fi